Proč jsem začala psát ?

 

Protože se chci podělit s mnoha mými zkušenostmi z práce s dětmi a jejich rodiči. 

Učím dlouhá léta, pomáhám znevýhodněným dětem ve vzdělání a vedu kurzy kytary.

 Co dítě má umět k zápisu do první třídy základní školy.

 Mnoho rodičů přichází do školy se svými dětmi a je v rozpacích.

Je už jejich dítě připravené pro školu? Dát raději odklad školní docházky?

 Jsou plni obav, jak zvládne školní docházku ten jejich malý-malá.

 Většina dětí zvládá požadavky pro zápis do školy dobře. Jedná se o:

 1.* představení sebe a znalost jmen rodičů a sourozenců, adresy bydliště.

 2.* umět básničku nebo písničku, odpovědět na krátké otázky.

 3.* pojmenování geometrických obrazců: čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh.

 4.* znalost barev: červená, modrá, žlutá, zelená, bílá, černá.

 5.* opakování slov s logopedického hlediska často problematicky vyslovovanými hláskami:        r, ř, s, z, ž, c, č, slova se shluky souhlásek: vlak, trn, bláto…

 6.* pojmenování věcí na jednoduchém obrázku.

 7.* třídění na : větší-menší, více- méně, skupiny např. ovoce, zelenina, dopravní prostředky,       na to, co do skupiny patří a co ne.

 8.* pojmenování : nahoře, dole.

 9.* kresba postavy.

 Většina dětí zvládá požadavky naprosto bravurně a vždy se obdivuji, jakou mají malé děti    vyřídilku, jak jsou chytré a jak jsou obavy rodičů jsou zbytečné. Jsou roztomilé, krásné a šikovné.

 Říkám si, kde se to po cestě do dospělosti ztratí. Hodně dětí se za celých devět let nenaučí správně psát svůj rodný jazyk, mají nechuť k matematice…

 Mnoho rodičů má však své strachy i oprávněně. Nemá každý štěstí na bezproblémový vstup do života, sociální podmínky, citové ukotvení a podporu. I můj příběh o tom vypovídá.Můj příběh je zde.

 Kde se u vás ocitlo dítě, nad nímž žasnete, to se dozvíte zde:

 e Book zdarma : Kde se v člověku bere vášeň a strach

 Ve svých článcích se budu zabývat hlavně problematikou školního vzdělávání z hlediska vývoje a spokojenosti.