Jaro 2020 = první corona vlna a první zavření škol.

V době, kdy zavřeli školy a rodiče jsou odkázáni na pomoc učitelek a učitelů, čtu na sociálních sítích všelijaké stezky o tom, jak jim učitelka zadává jen stránku a cvičení, že je to hrozné, co je úkolů a podobně.

Jen málokdo si uvědomuje, že tato situace  je zrovna tak nová i pro učitele. Neměli čas se na ni připravit. Nebyla provedena  školení o skupinovém připojování na různé aplikace.

Mimo jiné doba odhalila, že ani část rodin nemá  tyto technologie “ zmáknuté“. Všichni se to za pochodu času učíme.

Já mám letos 2. třídu a vytvářím výuková videa z prvouky, českého jazyka a matematiky. Vše je volně přístupné na www.youtube. com /  zuzana ledvinová – škola. Vedle toho mám 4x za týden skypové spojení se svými 20 žáky, které jsem rozdělila do skupin po pěti.

Ve spojení si procvičujeme učivo  daného týdne .

Já si udělám obrázek o tom, jak děti zvládají princip dané látky. Žáci mě slyší  ( a pokud Skype nezlobí) i vidí.

Děti se naučily komunikovat i mezi sebou pomocí těchto technologií. To vidím, jako velký přínos v době, kdy spolu nemohou běhat venku, ani sedět spolu v lavicích.

Přestože je s tím spojováním opravdu zlobení. Ikonky se přehazují, občas někdo vypadne, a při tom nikdo na nic nesahá.

O to víc mě mrzí, když ojedinělí rodiče nemají dost trpělivosti a po 2-3 minutách je dítě offline a už se nepřihlásí. Neberou ohled na své dítě, které by se rádo vidělo se spolužáky.

Kolegyně řeší nedobré spojení tím, že děti mají vypnuté mikrofony a někdy i kamery. Ty pak zapínají jen na vyvolání. Je to řešení, které umožní spojení ve větší skupině.

Já to takhle nechtěla. Chtěla bych se s dětmi vidět i slyšet. Ale i při malé skupině připojení občas zlobí. Věřím, že to „vychytáme“.

Chtěla bych říci, že většina učitelů děláme pro žáky maximum toho, co jsme schopni udělat.  Věříme, že se děti osnovami předepsanou látku naučí.

Jen prosím, aby si rodiče uvědomili, že nám ministerstvo neudělalo žádnou funkční aplikaci jen pro výuku.

U nás ve škole,  se připojují přes Teams děti od 4. tříd , mladší děti přes Zoom či Skype a další aplikace.

Vedle toho kontrolujeme a vyhodnocujeme zaslané úkoly, připravujeme videa, hodiny, spojení.

Máme také svoje rodiny. Ty naším zaneprázdněním  dost trpí.

To jsem jen chtěla říci o naší současné domácí práci . Naše ložnice je “ nahrávací studio“ se spoustou pomůcek, tašek s věcmi ze školy.

Díky trpělivosti našich partnerů, manželů a dětí můžeme učit ty vaše. Za to bych jim chtěla našim rodinám poděkovat. Za jejich ohleduplnost vůči naší práci.

A až toto budete číst, uvědomte si, že jsme sice za pomyslnou katedrou, odkud se snažíme předat ze svého oboru to nejdůležitější, ale jsme stále jen lidi.

Děkuji také všem rodičům a dětem, které nás podporují, vyjadřují nám radost z toho, že nás vidí a slyší. Že nám posílají nejen úkoly, ale i videa, obrázky, psaníčka. Toho si moc vážíme a to nás, učitele, opravdu “ drží nad vodou.“