Protože je momentální situace distanční výuky pro rodiče náročná, vytvořila jsem výuková videa pro 2. třídu základní školy.

Videa jsou primárně točená pro moji konkrétní třídu, ale mohou pomoci ji dalším rodičům, kteří přemýšlí, jak uchopit známě věci ze života a zpřístupnit je tak malému dítěti.

Škola vytváří určitý systém v poznatcích a do toho systému si dítě vkládá další poznatky.

Systém ,co a kdy učit má každá škola jiný, používá i jiné učebnice a pracovní sešity. Všechny tyto pomůcky jsou schválené MŠMT, odpovídají věku i náplni předepsaný učebních osnov.

Proto mohou být videa inspirací pro vysvětlení a pochopení látky.